Eindejaarstips 2016

Gepubliceerd op 9 december 2016 door Suzan de Wit

Eindejaarstips ZZPerfect

Het einde van het jaar komt snel in beeld, de eerste oliebollen zijn hier al voorbij gekomen!

Dit betekent dat je nog een paar weken de tijd hebt om je boekhouding eens kritisch te bekijken en te zien of er nog slimme tips zijn die je kunt toepassen die je misschien nog weer belasting kunnen besparen. We hebben in dit overzicht een onderverdeling gemaakt voor je. Onder het kopje Direct toepasbaar vind je een aantal regelingen waar je dit jaar nog invloed op kunt uitoefenen door bijvoorbeeld strategische aankopen te doen. In het kopje Fiscale regelingen hebben we een aantal interessante regelingen voor je opgesomd die je wellicht in 2017 bij het opmaken van de jaarrekening voor je kunnen inzetten. Ben je al klant bij ZZPerfect? Dan vragen wij dit sowieso bij je na wanneer we de informatie verzamelen om je jaarstukken in orde te maken. Als laatste hebben we nog een aantal algemene tips voor je op een rij gezet onder het kopje Algemeen. Dit zijn tips die je wellicht kunnen helpen bij het nemen van beslissingen in 2017.

Direct toepasbaar

 1. KOR

De Kleine Ondernemersregeling (KOR) is vooral voor ondernemers interessant die in 2016 onder de drempel van € 1.885 uitkomen. Een korte uitleg; wanneer je € 1.900 BTW op jaarbasis moet afdragen en je vraagt € 800 terug aan voorbelasting dan kom je uit op € 1.500. Dit betekent dat je dit bedrag niet hoeft af te dragen. De regeling is dat wanneer je minder dan € 1.345 hoeft te betalen (dus de verrekening van betalen – ontvangen = lager dan € 1.345) dan mag je dit bedrag ‘houden’.

Tussen de € 1.345 en € 1.885 werkt dit met percentages. Let wel; je moet dit bedrag dan wel optellen bij je belastbare inkomen en je betaalt er dus wel inkomstenbelasting over!

 1. KIA

De Kleine Investeringsaftrek is een regeling die ervoor zorgt dat je over de investeringen die je doet  als ondernemer jou wellicht nog een belastingvoordeel kunnen opleveren. Deze investeringen moeten dan wel voldoen aan bepaalde eisen, denk bijvoorbeeld aan een laptop, computer, telefoon, kantoormeubelen etc.

Hoe werkt dit?

 • Je dient voor minimaal € 2.301 te investeren.
 • Elke investering moet minimaal € 450 ex. BTW zijn.
 • Gezamenlijk moeten deze investeringen minimaal € 2.301 zijn.

Belangrijk hierin is:

 • Koop je een laptop en beeldscherm apart van elkaar voor resp. € 300 en € 175 bij 2 verschillende bedrijven dan kun je deze niet opvoeren voor deze regeling. Zou je beide ineens kopen bij 1 bedrag in een set à € 475 èn heb je al meer investeringen gedaan dan kun je deze wel meenemen.
 • Zuinige personenauto’s komen niet meer aanmerking voor deze aftrek. Behalve als de auto voornamelijk is bedoeld voor beroepsvervoer op de weg (denk aan een taxi, koeriersdienst)

Vergeet niet dat wanneer je een investering doet waarop je gaat afschrijven en je verkoopt deze weer binnen de termijn waarin je nog aan afschrijven bent je tegen een bijtelling kan aanlopen. Het kan dus de moeite lonen om even te wachten tot 1 januari om over te gaan tot verkoop. Verkoop je wel, doteer (nee geen spelfout!) dit dan aan een herinvesteringsreserve en doe op tijd een herinvestering.  De herinvesteringstermijn is drie jaar. Let op, dat de investering moet worden gedaan in een vergelijkbaar bedrijfsmiddel (dus niet de verkoopwinst van een pand gebruiken voor de aanschaf van een machine). Denk je dat dit voor jou van toepassing is, laat het ons vooral weten!

 1. Vergeet je urencriterium en urenregistratie niet!

Ben je niet vanaf 1 januari 2016 ondernemer? Dan kan het handig zijn om te zien of je al je netwerkuren, administratiewerkzaamheden en studietijd goed hebt geadministeerd. Pas bij 1225 uur en minimaal 3 opdrachtgevers kom je aanmerking voor alle fiscale ondernemersfaciliteiten (denk aan de startersaftrek, zelfstandigenaftrek ed.)

Fiscale regelingen

 1. Partner meewerkaftrek

Heb je een partner die meewerkt in je bedrijf? Er is dan zoiets als de meewerkaftrek of partnervergoeding. De meewerkaftrek kun je inzetten afhankelijk van de winst en het aantal uren dat je partner heeft meegewerkt. Een goede urenregistratie is dus een must want niet alle uren zijn toegestaan.

Ook zijn er een aantal voorwaarden;

 • Je moet zelf voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat je zelf minstens 1225 uur arbeid in je onderneming hebt gestopt (op jaarbasis).
 • Meer dan vijftig procent van je totale arbeidstijd moet aan deze onderneming besteed zijn.
 • Je partner heeft meegewerkt zonder een vergoeding daarvoor te krijgen.
 • Je moet voldoen aan de eisen voor het fiscale partnerschap.

Percentages

Afhankelijk van de meegewerkte uren van de partner kunnen de volgende percentages van de winst worden afgetrokken

 • van 0 uur tot 525 uur: 0%;
 • van 525 uur tot 875 uur: 1,25%;
 • van 875 uur tot 1.225 uur: 2,00%;
 • van 1.225 uur tot 1.750 uur: 3,00%;
 • van 1.750 uur en meer: 4,00%.

Het bedrag van de meewerkaftrek is voor je partner geen inkomen. Je partner hoeft daarover dus geen belasting te betalen. De meewerkaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek.

Welke uren?

De belastingdienst bekijkt kritisch of deze regeling niet wordt misbruikt. Niet alle uren kunnen zomaar meegeteld worden. Ondersteunende werkzaamheden zoals het opnemen van de telefoon, het schoonmaken van het kantoor en andere huishoudelijke werkzaamheden tellen bijvoorbeeld niet mee. Als stelregel zou je dus kunnen zeggen dat alle werkzaamheden van de partner onder het begrip meewerken vallen, met uitzondering van huishoudelijke werkzaamheden. Administratieve werkzaamheden vallen bijvoorbeeld wel onder het begrip meewerken.

 1. Willekeurige afschrijving starters

Deze regeling kun je toepassen wanneer je aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • Je bedrijf is een eenmanszaak (of een maatschap, CV of VOF)
 • Je hebt nog recht op de startersaftrek en voldoet ook aan de voorwaarden hiervan.

Hoe werkt de regeling:

 • Je mag alleen willekeurig afschrijven op de investeringen die je hebt gedaan in de jaren dat je startersaftrek kon krijgen (of in het jaar ervoor, het zogenoemde aanloopjaar).
 • Je mag niet willekeurig afschrijven op investeringen waarvoor de KIA ook niet geldt (ook hier is een minimale investering van € 450 exclusief btw nodig) .

Om in aanmerking te komen voor willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, zijn investeringen in bedrijfsmiddelen gebonden aan een maximumbedrag per kalenderjaar. Vraag ons eventueel naar de specifieke voorwaarden!

 1. Verliesverrekening (2013/2014/2015)

Heb je dit jaar een verlies met je bedrijf dan kun je dit verrekenen met de inkomens uit werk en woning (box 1) van de drie voorafgaande jaren (Carry-back) waarin wel winst werd gemaakt of met de negen opvolgende jaren (Carry-forward).  De voorwaarden hiervoor zijn:

 • Je dient de aangifte in over het verliesjaar
 • De aanslag over het jaar dat je wilt gebruiken moet definitief zijn vastgesteld.
 • in principe is 100% van het verlies te verrekenen. Er kan echter worden verzocht om een voorlopige toepassing van de verliesverrekening (voordat deze definitief wordt toegekend) door de belastingdienst. Er kan dan maximaal 80% van het vermoedelijke verlies worden verrekend bij deze voorlopige verrekening.

Het kan dus interessant zijn om te zien hoe je er tot nu toe voorstaat, wellicht dat je door een aantal aankopen je je winst kan veranderen naar een verlies. Dit kan je dan eventueel inzetten voor een verliesverrekening.

 Huuraftrek

In de afgelopen maanden is er veel te doen geweest omtrent de uitspraak van de Hoge Raad voor de mogelijkheid om de huurkosten zakelijk op te voeren. In een aantal gevallen is dit voor jou misschien ook mogelijk. De voorwaarden zijn:

 • Je dient in 2015 of 2016 gestart te zijn met je onderneming óf;
 • Je bent in 2015 of 2016 verhuisd naar een nieuwe huurwoning.
 • Je werkt minimaal 10% van de tijd thuis (bijvoorbeeld administratie ed.)

 Middeling inkomsten

Met deze regeling kun je kijken naar de afgelopen 3 jaren en deze bij elkaar op tellen en delen door 3. Hierdoor krijg je een gemiddeld inkomen en is de kans aanwezig dat je gemiddeld gezien minder belasting hoeft te betalen. Hierdoor kun je eventueel over voorgaande jaren een teruggave krijgen van de Inkomstenbelasting als sprake is geweest van fluctuerende inkomsten. Hier zit wel een drempel aan van € 545!

Voorwaarden:

 • Het middelen gaat over 3 aaneengesloten boekjaren.
 • Deze boekjaren mogen niet eerder zijn gebruikt voor de middeling van inkomsten.
 • Het verzoek moet worden gedaan binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot het middelingstijdvak horen definitief zijn vastgesteld.
 • Een verlies wordt omgezet naar €0,-.

Correctie BTW

Bij het opstellen van de jaarrekening is het ook altijd handig om je BTW aangiftes te controleren met de werkelijkheid. Bij ZZPerfect zit dit overigens standaard in de dienstverlening!

 Oninbare vorderingen BTW terugvragen

Als je over 2016 debiteuren hebt die (gedeeltelijk) niet meer zullen betalen, kun je een verzoek indienen voor teruggave van de btw die al hebt afgedragen over de bewuste facturen. Vanaf volgend jaar wordt het waarschijnlijk wel eenvoudiger om in dit geval btw terug te vragen!

Overig

 1. de Auto

Overweeg je om in 2017 een andere auto te kopen. Wellicht is het dan interessant om eens te kijken naar een auto die ouder is dan 15 jaar (dus bouwjaar maximaal in 2001). Wanneer je deze auto voor de Inkomstenbelasting op zakelijk zet mag je alle kosten van je omzet halen (= minder belasting betalen aan het einde van het jaar). De bijtelling die je dan dient te doen op je Inkomstenbelasting als compensatie voor het privégebruik is dan slechts 35% van de dagwaarde. (heb je een nieuwere auto dan zit je als snel op 25% van de cataloguswaarde).  Overigens gaat in 2017 het bijtellingspercentage van 25 naar 22%, dus het kan interessant om even te wachten met de aanschaf van een nieuwe auto.

2. Overgang naar BV

Voor veel ondernemers komt er na een aantal jaren de vraag, wanneer is het interessant om over te gaan naar een BV en wat kan ZZPerfect dan (nog) voor mij betekenen?

Ik ben erg blij om jullie te kunnen vertellen dat ik een strategische samenwerking heb met Vidend Consultancy. Rutger Albronda is gespecialiseerd in het inbrengen van een eenmanszaak/VOF naar een BV en het opstellen van de jaarrekening & aangifte vennootschapsbelasting. Doordat wij veel samenwerken is het mogelijk om ook na de inbreng in een BV je administratie bij ZZPerfect onder te brengen en het jaarwerk bij Vidend. Het grote voordeel hiervan is dat je nog steeds 1 aanspreekpunt hebt bij ZZPerfect en toch de expertise in huis haalt wanneer je specifieke groeivragen hebt! Ook omdat wij vanuit ZZPerfect je administratie goed kennen kunnen wij je helpen om je de administratieve werkzaamheden te verlichten.

Heb je nog vragen, laat het vooral weten, we kijken graag met je mee wat in jouw situatie mogelijk en interessant is!

Over Suzan de Wit


Nieuws categorieën

 • Belastingzaken
 • Boekhouding en administratie
 • Zzp'er worden
 • ZZPerfect nieuws